Duże obiekty spożywcze mają możliwość reagowania na wyzwania w dobie pandemii

Wiosenny lockdown, zmiany zachowań konsumentów, restrykcje ograniczające godziny otwarcia oraz liczbę osób przebywających w sklepie, wcześniej zakaz handlu w niedzielę – to istotne wyzwania z jakimi przychodzi się mierzyć dużym obiektom, w tym sieciom spożywczym. Jak wynika z danych Retail Institute, od początku roku do 18 października, 140 centrów handlowych, monitorowanych przez ośrodek, odnotowało 28,5-proc. spadek odwiedzin w ujęciu rocznym. W poszukiwaniu oszczędności i efektywności, coraz więcej sieci spożywczych inwestuje w technologie, które zoptymalizują ich procesy na różnych płaszczyznach eksploatacji i tym samym w dłuższej perspektywie przyniosą komfortowy bufor finansowy. 

Oszczędności w energii
Jednym z najbardziej obiecujących obszarów poszukiwań oszczędności w obiektach spożywczych jest optymalizacja zużycia energii. Zarządzający sieciami handlowymi coraz częściej czują potrzebę zbadania zużycia energii przez poszczególne instalacje i urządzenia, po to by optymalizować ich pracę i zmniejszać energochłonność i awaryjność. Wiele uwagi poświęca się także na „uszczelnienie” pracy urządzeń działających w ramach nieruchomości. Na rynku dostępne są narzędzia do badania efektywności energetycznej, które na bieżąco kontrolują zużycie energii w wielu obiektach jednocześnie, zbierając i analizując dane. Duże sklepy coraz chętniej patrzą też na odnawialne źródła energii, szukając sposobu na generowanie oszczędności w dłuższym okresie, jednocześnie podążając za trendem zrównoważonej gospodarki.–  Technologia otwiera drzwi do wiedzy, dzięki której możemy skutecznie zwiększać efektywność funkcjonowania dużych placówek handlowych. Rozmawiamy z klientami o obsłudze energetycznej ich placówek – każdy rozumie ją trochę inaczej i ustala inne cele. Ważne, żeby dobrać odpowiedni zakres działań i narzędzia, a potem skutecznie wdrożyć zalecenia. Badamy różne zakresy danych, od odczytów z energii czynnej po szerokie opomiarowanie stanu pomieszczeń i urządzeń. Telemetria, fotowoltaika, polityki oszczędnościowe, zakupy energii czy digitalizacja – to wszystko są sposoby na zwiększanie efektywności energetycznej obiektów spożywczych  – wyjaśnia Bartłomiej Gawin, Dyrektor R&D w Sescom S.A., odpowiedzialny za projekty związane z efektywnością energetyczną. Eksperci z firmy potwierdzają, że w ostatnio prowadzonym projekcie, dzięki zaangażowaniu obu stron, osiągnięty wynik trzykrotnie przewyższył poziom założonego wstępnie wskaźnika redukcji kosztów zużycia energii. Oszczędności mogą być imponujące.

Nie ma czasu na usterki
Jak wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych, w pierwszym półroczu 2020 r. obroty centrów handlowych były o 31,2 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Obiekty spożywcze z dnia na dzień starają się odbudować swoje straty i wykorzystać każdy moment do kontaktu z klientem. Nie ma więc miejsca i czasu na to, aby z przyczyn technicznych ograniczać swoją dostępność czy komfort zakupowy, który to zresztą coraz częściej staje się obiektem konkurowania między sieciami. Każda awaria, zepsute wejście czy ograniczona dostępność kas to niezadowolony klient, a dla sklepu potencjalna strata klienta i zysków w przyszłości. Zarządzanie techniczne obiektem spożywczym wymaga więc sprawnego i szybkiego reagowania na awarie i usterki. Reagowanie to jedno, ale coraz częściej to nie wystarczy aby zapewnić ciągłość obsługi klienta przy jednoczesnym optymalizowaniu i automatyzowaniu działania placówki. Przewidywanie – to hasło wydaje się być bardziej efektywne i wartościowe w  zarządzaniu obiektem. 

Wykorzystanie analizy danych z wielu źródeł do zarządzania efektywnością sieci handlowych pozwala budować rozwiązania, które w przyszłości pozwolą przewidzieć kiedy potencjalnie może wystąpić usterka. W oparciu o te dane ustala się optymalny czas dokonania przeglądu, który może odbiegać od terminu, wyznaczonego w ramach regularnego przeglądu serwisowego. W tym modelu nie tylko nie tracimy czasu na naprawy awaryjne, ale zapewniamy ciągłość i efektywną pracę sklepu w długim czasie. Wszystko zmierza w stronę predictive maintenance. Im szybciej nauczymy się wykorzystywać technologie do zarządzania infrastrukturą techniczną i zwiększania efektywności sieci, tym szybciej będziemy odporni na wyzwania stojące przed biznesem – mówi Marek Kwiatkowski, Dyrektor Handlowy w Sescom S.A.


post na 4fs

Technologia pod każdą postacią
Utrzymanie mocnej pozycji konkurencyjnej wymaga od sklepów dążenia do skutecznej realizacji sprzedaży multikanałowej, a co za tym idzie ich precyzyjnej i efektywnej obsługi. Efektywność energetyczna to z pewnością dobre rozwiązanie, ale handel musi pójść dalej i popracować nad efektywnością dużo szerzej. Optymalizacja zarządzania asortymentem, alokacji czy logistyka dostaw – to wiele złożonych procesów, w ktorych zarządzanie danymi ma istotne znaczenie. W tym miejscu z pomocą wkraczają technologie – obserwuje się coraz wyraźniejszy trend wykorzystania technologii Internetu rzeczy (IoT), Big Data i zaawansowanej łączności, które to wspierają procesy decyzyjne w zakresie optymalizacji funkcjonowania obiektów spożywczych. Jak wskazują eksperci w raporcie opublikowanym przez Transforma Insights, w latach 2019-2030 liczba urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy na świecie wzrośnie z 7,6 miliarda do 24,1 miliarda, a przychody wzrosną ponad trzykrotnie z 465 miliardów dolarów do ponad 1,5 biliona dolarów. Technologia, która zdobywa coraz większe uznanie, ze względu na prezentowane korzyści, jest RFID, czyli zdalna identyfikacja obiektów za pośrednictwem fal radiowych. Współczesny kod kreskowy XXI szczególnie istotnie usprawnia i skraca czas inwentaryzacji (zlicza kilka tysięcy sztuk w godzinę!), przekazując jednocześnie wiarygodne dane dotyczące stanu magazynowego, co w dalszym procesie zarządzania asortymentem, niweluje ryzyko pomyłek, przetowarowania, pozwala na zwiększanie rotacji. A to cenna pomoc na rzecz racjonalnego gospodarowania towarami oraz finansami. Jak przewidują eksperci z firmy Sescom, procesy alokacji i replenishmentu będą dalej doskonalone przez dynamicznie rozwijające się rozwiązania predykcji, wykorzystujące narzędzia AI czy machine learning. Technologia RFID daje także nowe możliwości w optymalizacji logistyki i spełnianiu standardów jakościowych.

Zainteresowanie klientów z zakresu logistyki produktów spożywczych koncentruje się wokół rozwiązań monitoringu dostaw produktów pomiędzy magazynem a sklepem oraz monitorowania np. temperatur przewożonych produktów, zwłaszcza tzw. świeżych. Chodzi z jednej strony o ciągły monitoring i optymalizację procesu, a z drugiej  zapewnienie jakości i świeżości transportowanym produktom, a tym samym zachowanie obowiązujących norm, do których muszą dostosować się retailerzy spożywczy – mówi Marek Kwiatkowski, Dyrektor Handlowy w Sescom S.A.
Obecna sytuacja pandemiczna, zmieniające się otoczenie prawne, ale i nowy wymiar upodobań Polaków w zakresie robienia zakupów, wymaga bacznej obserwacji, kontroli kosztów, ale i reagowania na potrzeby oraz możliwości rynku. Rozwiązania, które sprawdzały się wczoraj, jutro mogą wymagać modyfikacji i ulepszenia. Technologia puka do drzwi sklepowych, aby pokazać swoje możliwości w optymalizacji procesów.  Zdolność dopasowania, poszukiwania rozwiązań generujących oszczędności i zaufania technologii, wydaje się być jednym z rozwiązań na wyjście obronną ręką z tego kryzysu.


Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Magdalena Jankowska

Media Relations Specialist

T: + 48 736 640 404

E: media@sescom.eu