O ile w 2021 r. podrożeje prąd dla rodzin i firm?

Jak duże będą tegoroczne podwyżki cen prądu?

Gospodarstwa domowe już teraz narzekają na możliwy wzrost cen prądu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w przypadku firm podwyżki będą większe.

O tegorocznych podwyżkach cen prądu była mowa już od dawna. Mimo tego, niektórzy odbiorcy już wkrótce mogą poczuć się nieprzyjemnie zaskoczeni. Przyczyną będzie nie tylko pojawienie się na rachunku opłaty mocowej. Warto również pamiętać, że tym razem tzw. opłata OZE, którą wprowadzono w 2016 r. przyjmie niezerowy poziom. Efektem dwóch skumulowanych zmian będzie spory wzrost rachunków. Krajowe media w tym kontekście mówią przede wszystkim o zmianach dotyczących gospodarstw domowych. Warto jednak pamiętać, że jeszcze większe podwyżki odczują przedsiębiorcy jako grupa niechroniona przed skutkami nagłych wzrostów cen energii elektrycznej. Do tej grupy zaliczają się między innymi firmy posiadające nieruchomości budynkowe.

Opłata mocowa dla przedsiębiorcy jest inaczej naliczana

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że różnice podwyżek cen prądu dla odbiorców instytucjonalnych oraz gospodarstw domowych wynikają nie tylko z faktu, że ta druga grupa znajduje się pod ochroną Urzędu Regulacji Energetyki. Spore znaczenie ma także zróżnicowanie sposobu naliczania nowej opłaty mocowej. W przypadku gospodarstw domowych, wspomniana opłata jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej i wynosi odpowiednio:

1,87 zł miesięcznie - zużycie poniżej 500 kWh energii elektrycznej w ciągu roku

4,48 zł miesięcznie - zużycie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej rocznie

7,47 zł miesięcznie - zużycie od 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej w skali roku

10,46 zł miesięcznie - zużycie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej w ciągu roku

Opłata mocowa dotycząca pozostałych klientów zależy w 2021 r. od poboru prądu w dni robocze pomiędzy godziną 7:00 oraz 21:59. Stawka takiej opłaty mocowej wynosi 0,0762 zł/kWh.

Wzrosty w części dystrybucyjnej rachunku są bardzo duże

Powyższe wyjaśnienia tłumaczą, dlaczego w 2021 r. podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będą mniej dotkliwe niż w przypadku firm. Informacje dotyczące zatwierdzonych przez URE taryf dystrybucyjnych potwierdzają dość duże zróżnicowanie dotyczące dwóch głównych grup odbiorców, czyli gospodarstw domowych oraz firm. W przypadku innogy Stoen Operator, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej wyniesie aż 29,0%. Analogiczny wynik to 22,4% dla gospodarstw domowych korzystających z grupy taryfowej G-11. Stawki własne innogy Stoen Operator wzrosną natomiast o 1,8% (1,4% dla taryfy G-11).

Jeżeli natomiast chodzi o innych największych dystrybutorów energii elektrycznej, to zmiany względem poprzedniego roku są następujące:

TAURON Dystrybucja S.A. - średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej o ok. 20,0% (o ok. 15,0% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11), zmiana stawek własnych: łączny spadek o 1,5% (spadek o 1,7% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11)

ENEA Operator Sp. z o.o. - średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej o ok. 20,0% (o ok. 15,0% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11), zmiana stawek własnych: łączny spadek o 1,7% (spadek o 2,2% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11)

ENERGA-OPERATOR S.A. - średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej o 16,5% (o 11,5% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11), zmiana stawek własnych: łączny spadek o 1,7% (spadek o 1,5% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11)

PGE Dystrybucja S.A - średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej o 16,9% (o 13,7% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11), zmiana stawek własnych: łączny spadek o 2,2% (spadek o 1,0% dla gospodarstw domowych w taryfie G-11)

Ujemne zmiany stawek własnych za dystrybucję energii elektrycznej przez wspomniane firmy na pewno cieszą, ale nie będą one mogły skompensować podwyżek dotyczących opłaty OZE i opłaty mocowej.

Droższy prąd stanie się paliwem napędowym dla inflacji

Sytuację rodzimych przedsiębiorców (firm posiadających nieruchomości budynkowe) w kontekście podwyżek cen prądu nieco poprawia fakt, że wyższe koszty częściowo będzie można odliczyć od podatku dochodowego. Warto także pamiętać o możliwości „przerzucenia” wyższych wydatków dotyczących energii elektrycznej na nabywców towarów i usług. Można przypuszczać, że taki mechanizm kompensowania wyższych kosztów będzie powszechnie stosowany przez rodzime firmy na początku 2021 roku. Właśnie dlatego w pierwszym kwartale bieżącego roku ponowny wzrost inflacji jest bardzo prawdopodobny.