Jest sposób na drożejące ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych?

Dlaczego drożeją ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych?

Informacje o drożejących ubezpieczeniach nieruchomości komercyjnych pojawiają się od dość dawna. Na całe szczęście, nabywcy polis nie muszą być lojalni.

W branżowych mediach od pewnego czasu pojawiają się informacje o wzrastających składkach ubezpieczeń związanych z rynkiem nieruchomości. Najczęściej poruszany jest temat polis dotyczących nieruchomości mieszkaniowych. Chodzi o typowe ubezpieczenia dla właścicieli domów i lokali, ale także polisy OC przeznaczone m.in. dla zarządców budynków mieszkaniowych oraz pośredników nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że długookresowy wzrost składek dotyczy również rynku komercyjnego. Konieczność zapłacenia większej kwoty za ubezpieczenie może okazać się szczególnie uciążliwa teraz, gdy rynek nieruchomości komercyjnych dopiero powoli wychodzi z problemów dotyczących koronawirusowego kryzysu. Właściciele nieruchomości komercyjnych oraz ich zarządcy, a nawet najemcy powinni jednak pamiętać, że przyzwyczajenie do jednego ubezpieczyciela niekoniecznie bywa opłacalne. W wyborze najlepszej polisy skutecznie może pomóc broker ubezpieczeniowy.

Długookresowy wzrost wartości nieruchomości ma znaczenie

W przypadku nieruchomościowych ubezpieczeń, na roczną lub wieloletnią cenę (składkę) polisy wpływają trzy główne czynniki. Mowa o prawdopodobieństwie materializacji ubezpieczanego ryzyka, wartości chronionego mienia oraz zakresie ochrony związanym m.in. z jej wyłączeniami. Fakt, że za ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych trzeba płacić więcej niż kilka lat wcześniej, wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości ubezpieczanego majątku. Był to efekt dobrej koniunktury gospodarczej z lat 2015 - 2019. Nie można także zapominać o inflacji, która osiągnęła stosunkowo wysoki poziom jeszcze przed pandemicznym kryzysem.

O wzroście wartości ubezpieczanego mienia świadczą między innymi szacunkowe dane Narodowego Banku Polskiego. Wspomniana instytucja podaje, że pod koniec 2019 r. mieliśmy w Polsce ok. 41 mln mkw. nowoczesnych powierzchni komercyjnych o łącznej wartości 285 mld zł. Natomiast w 2011 r. cały zasób komercyjny był warty około 140 mld zł i szacunkowo liczył sobie 21 mln mkw. Jak nietrudno obliczyć, wartość jednego 1 mkw. zasobu komercyjnego przez osiem lat wzrosła o 4% - 5%. To miało oczywisty wpływ na składki proponowane przez ubezpieczycieli. Warto pamiętać, że zakłady ubezpieczeniowe po doświadczeniach z trwającej pandemii prawdopodobnie biorą też pod uwagę większe ryzyko opóźnionej płatności składki ratalnej przez firmy mające problemy finansowe.

insurance

W przypadku polis dla „komercji” warto docenić brokerów …

O wzrostach cen polis dotyczących nieruchomości komercyjnych donoszą między innymi firmy i osoby dokonujące odnowień takich ubezpieczeń. W razie mało konkurencyjnych warunków cenowych, które proponuje sprawdzony ubezpieczyciel, warto pomyśleć o możliwości zmiany firmy ubezpieczającej nieruchomość lub odpowiedzialność cywilną. Ze względu na specyfikę rynku ubezpieczeń dotyczących nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorcy lub zarządcy nieruchomości szukający najlepszej polisy powinni zwrócić się do brokera ubezpieczeniowego. W polskich warunkach to właśnie polisy o charakterze typowo profesjonalnym są typowym obszarem działalności brokerów. Trudno też ukryć, że typowy broker cechuje się wyższym poziomem wiedzy na temat rynku ubezpieczeń aniżeli agent ubezpieczeniowy. Ma to związek ze znacznie bardziej restrykcyjnymi wymaganiami ustawodawcy.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154) potwierdza, że broker musi zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych lub posiadać odpowiednie doświadczenie związane z czynnościami brokerskimi (wykonywanymi pod nadzorem brokera). Dla porównania, agenci ubezpieczeniowi powinni jedynie zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń, który dość często stanowi formalność.

Warto również pamiętać, że brokerzy nie zajmują się masową sprzedażą polis i reprezentują wyłącznie osobę lub firmę poszukującą ochrony ubezpieczeniowej. Mimo tej sytuacji, w rodzimych warunkach wynagrodzenie dla brokera (tzw. kurtaż) zwykle jest płacone przez ubezpieczyciela. Wszystko jednak zależy od indywidualnych ustaleń. Atutem wyboru brokera jest to, że jego działalność nie kończy się po sprzedaży polisy. Usługi brokerskie polegają również na pomocy związanej z późniejszą likwidacją szkody. Broker uczestniczy w oględzinach dużych szkód, pomaga skompletować dokumenty oraz sformułować roszczenia względem ubezpieczyciela, a także udziela pomocy przy odwołaniu się od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń i negocjacji ugody.