Ile warte polskie biura, galerie i magazyny?

Narodowy Bank Polski niedawno podał ciekawe statystyki na temat wartości rodzimych nieruchomości komercyjnych. Warto sprawdzić, jak ona rosła przez lata.

Wszystkie wyniki dotyczące łącznej wartości jakiejś dużej grupy nieruchomości (np. polskich mieszkań) zawsze mają szacunkowy charakter i wymagają przyjęcia upraszczających założeń. Tym niemniej, warto przyjrzeć się ciekawym statystykom, które niedawno Narodowy Bank Polski zaprezentował w swoim corocznym raporcie na temat sytuacji polskiego rynku nieruchomości. Wspomniane informacje oprócz mieszkań dotyczą również różnych rodzajów nieruchomości komercyjnych. Łączna wartość polskiego zasobu takich nieruchomości rosła bardzo szybko przez ostatnie lata - zarówno kwotowo, jak i po porównaniu do PKB. Eksperci 4FS.pl analizują te ciekawe zmiany.

Komercyjny zasób jest już warty ponad 300 mld zł

Polska podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej oraz OECD cechuje się dużą różnicą szacunkowej wartości zasobu nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Obliczenia Narodowego Banku Polskiego wskazują, że pod koniec 2020 r. wszystkie domy oraz mieszkania można było wycenić aż na 211% produktu krajowego brutto Polski. Analogiczny wynik dotyczący nieruchomości komercyjnych wynosił tylko 13% PKB. Mimo bardzo dużej dysproporcji zaprezentowanych wyników, warto dokładniej przyjrzeć się zasobowi nieruchomości komercyjnych, który jest bardziej zróżnicowany niż zasób mieszkaniowy.

Narodowy Bank Polski na podstawie różnych źródeł obliczył, że pod koniec 2020 r. wszystkie polskie nieruchomości komercyjne były warte około 310 mld zł. Trzeba odnotować, że jeszcze dwanaście lat wcześniej, analogiczny wynik oscylował na poziomie około 100 mld zł. To imponująca skala zmian nawet jeśli uwzględnimy skumulowaną inflację. Trzeba wspomnieć, że w świetle obliczeń NBP pandemia COVID-19 nie zahamowała wzrostu wyceny zasobu komercyjnego.

Nieruchomości biurowe wciąż są najwięcej warte

Dokładniejsza analiza danych Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że wartość zasobu komercyjnego w rozbiciu na jego poszczególne kategorie pod koniec 2020 r. wynosiła:

- nieruchomości handlowe z całej Polski - ok. 115 mld zł

- magazyny na terenie całego kraju - ok. 70 mld zł

- nieruchomości biurowe na obszarze Warszawy - ok. 75 mld zł

- nieruchomości biurowe z innych lokalizacji niż Warszawa - 50 mld zł

Na poniższym wykresie widzimy również, że przez ostatnie lata szybko rosła wartość i powierzchnia zasobu magazynowego w Polsce. Jego łączny metraż pod koniec 2020 r. wynosił około 20,5 mln mkw. Analogiczne wyniki dla pozostałych rodzajów nieruchomości komercyjnych to 12,5 mln mkw. (nieruchomości handlowe), 6,0 mln mkw. (biura w Warszawie) oraz 6,0 mln mkw. (biura z pozostałej części kraju). Obliczenia Narodowego Banku Polskiego potwierdzają duże znaczenie warszawskiego zasobu biurowego. Z innych statystyk niż dane NBP również można wywnioskować, że w Warszawie skupia się około połowa ogólnopolskiej powierzchni wszystkich nowoczesnych biur.

Znaczenie zasobu komercyjnego wzrosło dwa razy

Interesująco przedstawiają się także informacje na temat relacji wartości zasobu komercyjnego oraz polskiego PKB. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, pod koniec 2020 r. szacunkowa wartość zasobu komercyjnego stanowiła mniej więcej 13% polskiego produktu krajowego brutto. Analogiczny wynik z 2005 r. był około dwukrotnie mniejszy. Warto też odnotować, że relacja wartości zasobu komercyjnego do polskiego PKB rosła niemal nieprzerwanie przez 15 lat. Wyjątek stanowiły tylko lata 2010 - 2011 naznaczone skutkami kryzysu gospodarczego. Jak widać na poniższym wykresie, pewne znaczenie w kontekście wycen miał także kurs EUR/PLN.

Nieruchomości komercyjne wartość 4FS wyk.1