TRZY TRENDY MARKETINGOWE W 2020 ROKU

Trendy i kierunki marketingowe w 2020 roku nie odbiegają od tego, co już zostało zapoczątkowane. Kładą jednak mocny nacisk na rozwój tych ścieżek oraz nieustanne podążanie za klientem. Mówiąc krótko: więcej treści merytorycznych i wizualnych, poznawanie klienta, budowanie relacji, aktualizowanie swoich cyfrowych kanałów, tak, aby nie pozostać w tyle za konkurencją. Specjaliści wciąż przekonują, że to stawianie człowieka w centrum wszelkich działań jest drogą do sukcesu, do wywierania wpływu na to co ważne, do zdobycia zaufania. Jakie narzędzia marketingowe mogą pomóc w osiąganiu tych celów?

Czytaj więcej