RĘKA NA PULSIE - CO NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ W BUDYNKU?

Każda nieruchomość wymaga okresowych kontroli, nadzoru i pielęgnacji. Dotyczy to zarówno prywatnych, publicznych, jak i komercyjnych przestrzeni. Troska o stan techniczny budynku, jego estetykę i rentowność oraz o otoczenie leży w gestii zarządcy nieruchomości. Może być on jednocześnie właścicielem budynku, ale najczęściej jest osobą lub firmą zatrudnioną do pełnienia powyższych funkcji. Co należy regularnie sprawdzać w nieruchomości? Kto jest za to odpowiedzialny?

Czytaj więcej