Prąd i gaz dla budynków komercyjnych droższy w 2023 roku?

Właściciele firmowych budynków płacą więcej za gaz i prąd?

Koszty utrzymania budynków komercyjnych w 2023 r. budzą obawy ich właścicieli. Wyjaśniamy zatem, kto może liczyć na energetyczne preferencje.

W razie dużych podwyżek cen energii elektrycznej i gazu, gospodarstwa domowe są traktowane jako uprzywilejowana i chroniona grupa. Nawet jeśli taka zasada polityki energetycznej państwa miałaby oznaczać dla nich wyższy poziom inflacji spowodowany przeniesieniem większego ciężaru podwyżek na przedsiębiorców. Można przypuszczać, że wspomniana zasada będzie stosowana przez rząd również w kolejnych latach - niezależnie od jego orientacji politycznej. Uprzywilejowana pozycja gospodarstw domowych na rynku energii wyrażająca się od dawna np. stosowaniem taryf nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy są pozostawieni bez żadnego wsparcia w obliczu rekordowych cen energii elektrycznej oraz gazu. Te ceny stanowią zmartwienie między innymi dla zarządców budynków komercyjnych. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić, jakie są obecne rozwiązania osłonowe dla przedsiębiorców związane z cenami mediów.

Na tańszy prąd mogą liczyć małe i średnie firmy …

Ceny prądu stanowią duży problem dla wielu firm posiadających budynki komercyjne. Warto zatem przypomnieć, że rząd wprowadził działania osłonowe dotyczące przynajmniej niektórych takich przedsiębiorców. Mowa o „zamrożeniu” cen prądu dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Zgodnie z rządowym programem pomocy, takie przedsiębiorstwa od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku płacą niższą cenę za prąd potrzebny do wykonywania podstawowej działalności gospodarczej. Mowa o stawce 785 zł/MWh netto, która niestety nie uwzględnia podatku VAT i akcyzy. To ważna kwestia, ponieważ początek 2023 r. przyniósł powrót podatku VAT od energii elektrycznej do standardowego poziomu (zmiana z 5% do 23%).

Nie można wykluczyć, że niższa gwarantowana cena prądu dla niektórych firm będzie rozwiązaniem stosowanym również w 2024 roku. Z drugiej strony, warto mieć świadomość, że kryteria dla przedsiębiorstw korzystających z „zamrożenia” ceny energii elektrycznej są dość restrykcyjne. Na mniejsze rachunki nie mogą liczyć firmy niespełniające co najmniej jednego z poniższych warunków:

- średnioroczne zatrudnienie na poziomie poniżej 250 pracowników

- roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie większa od równowartości 43 mln euro

Z punktu widzenia właścicieli budynków komercyjnych oraz innych przedsiębiorców, interesującym aspektem na pewno jest możliwość uzyskania dodatkowego upustu od ceny prądu wynoszącego kwotowo 10% wartości zużycia za 2023 r. Taka zniżka w 2024 r. ma przysługiwać firmom, które zmniejszą swoje zużycie energii elektrycznej z 2023 r. o co najmniej 10% względem średniego rocznego zużycia prądu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Nie tylko wspomniany upust powinien zachęcać do oszczędności związanych np. z wykorzystaniem mniej prądożernych urządzeń. Należy mieć świadomość, że wysokie ceny prądu będą kłopotliwe dla firm również w kolejnych latach. Podwyżki są przesądzone m.in. ze względu na konieczność transformacji polskiej energetyki.

PGNiG obniżył przejściowo cenę „firmowego” gazu

Wielu właścicieli budynków komercyjnych wykorzystuje gazowe paliwo do ich ogrzewania. Warto zatem wspomnieć, że pewne działania osłonowe podjęła państwowa spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Ten dostawca gazu wprowadził przejściową obniżkę cen dla małych oraz średnich firm, które korzystają z cennika „Gaz dla Biznesu”. Do połowy marca 2023 r. tacy przedsiębiorcy zapłacą stawkę mniejszą o 150 zł za 1 MWh. Przejściowa obniżka wyniesie zatem około 19%. W przeciwieństwie do „zamrożenia” cen prądu, obniżka cen gazu nie wymaga od przedsiębiorcy składania żadnych oświadczeń i ma zostać automatycznie uwzględniona w rozliczeniu.

Na początku marca 2023 r. pojawiły się informacje o kolejnej obniżce, która będzie obowiązywać przez półtora miesiąca (do 30 kwietnia 2023 roku). Klienci PGNiG Obrót Detaliczny korzystający z cennika „Gaz dla Biznesu” zapłacą w tym okresie 353 zł/MWh zamiast 793 zł/MWh. Później comiesięczna cena gazu dla tych klientów będzie oparta o nowy mechanizm bazujący na notowaniach giełd towarowych. Podobnie jak w przypadku cen prądu, większe firmy będą musiały jednak samodzielnie poradzić sobie z podwyżkami.

Taryfy wodno-ściekowe niestety znacząco wzrosną

W ramach podsumowania, warto także zwrócić uwagę na koszty dla właścicieli budynków (m.in. komercyjnych) związane z usługami wodno-kanalizacyjnymi. Marcowe doniesienia wskazują bowiem, że Wody Polskie zatwierdziły już pewną część nowych cen za wodę i ścieki. Można się spodziewać, że przeciętna podwyżka cen usług wodno-ściekowych wyniesie około 10% względem poprzednich stawek. Trzeba nadmienić, że tegoroczna zmiana taryf odbywa się na podstawie artykułu 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747). Ten przepis mówi, że w szczególnej i uzasadnionej ekonomicznie sytuacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wnioskować o aktualizację taryfy wodno-ściekowej częściej niż co trzy lata.