Polski rynek komercyjny pod koniec 2022 r. już hamował?

Jaka była pod koniec 2022 r. sytuacja rynku komercyjnego?

Pod koniec minionego roku, hamowanie krajowej gospodarki było już dość wyraźne. Sprawdzamy, czy ta sytuacja przełożyła się na rynek komercyjnych nieruchomości.

Dane GUS na temat wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale minionego roku potwierdziły to, o czym była mowa od pewnego czasu. Chodzi o dość szybkie hamowanie krajowej gospodarki, która według prognoz Narodowego Banku Polskiego w 2023 roku ma urosnąć jedynie o 0,7%. Nie można wykluczać, że wynik będzie jeszcze gorszy, a pesymistyczne prognozy uzasadnia spadek wyrównanego sezonowo PKB w IV kw. 2022 r. o 2,4% (względem III kw. 2022 r.). Rodzi się pytanie, jak w tych warunkach radził sobie rynek nieruchomości komercyjnych - zwłaszcza w kontekście nowych inwestycji. Eksperci portalu 4FS.pl postanowili odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

W przypadku zakończonych budów nie ma spowolnienia

Pewnej odpowiedzi na tytułowe pytanie mogą nam udzielić dane GUS. Warto bowiem wiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny niedawno opublikował informacje na temat powierzchni użytkowej różnych budynków niemieszkalnych, które ukończono w IV kw. 2022 r. Z naszego punktu widzenia najważniejsze są:

- budynki hoteli (PKOB 1211)

- budynki biurowe (PKOB 1220)

- budynki handlowo-usługowe (PKOB 1230)

- budynki przemysłowe (PKOB 1251)

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (PKOB 1252)

Poniższa tabela prezentująca oddany metraż w ujęciu kwartalnym potwierdza, że nie możemy mówić o słabej końcówce minionego roku pod względem powierzchni ukończonych projektów. Względem wyników z 2021 roku, bardzo dobrze prezentuje się sytuacja dotycząca budynków przemysłowych. W ujęciu rocznym, metraż takich ukończonych budynków wzrósł o 55%, co ma związek m.in. z postpandemicznym skracaniem łańcuchów dostaw. Natomiast dość słaby wynik dotyczący ukończonych biur w IV kw. 2022 r. należy postrzegać przez pryzmat całego gorszego roku i decyzji inwestycyjnych podejmowanych jeszcze w czasie pandemii COVID-19.

Polski rynek komercyjny 2022 4FS tab.1

Wartość inwestycji z IV kw. 2022 roku jednak nie spadła?

Ciekawa analiza BNP Paribas Real Estate Poland również daje ważną odpowiedź na pytanie o kondycję rynku komercyjnego pod koniec minionego roku. Analitycy wspomnianej instytucji oszacowali bowiem łączną wartość inwestycji w polskie nieruchomości komercyjne jako 1,43 miliarda euro (dane dla IV kw. 2022 r.). To oznaczało faktyczne utrzymanie wyniku z poprzedniego kwartału, który wyniósł 1,41 mld euro. Oczywiście, nie można zapominać, że w ujęciu rocznym (IV kw. 2021 r./IV kw. 2022 r.) wartość inwestycji w polskie nieruchomości komercyjne spadła o około 35%. Z drugiej strony, łączne zaangażowanie inwestorów z 2022 roku okazało się praktycznie takie samo jak rok wcześniej (5,8 mld euro w 2022 r. względem 5,7 mld euro rok wcześniej). Należy też pamiętać, że IV kw. 2021 r. jako punkt odniesienia cechował się ponadprzeciętnym wynikiem.

Dane BNP Paribas Real Estate Poland prezentują też interesujące zmiany struktury inwestycyjnej, która przedstawiała się następująco w ostatnich latach:

- 2019 rok - biura: 50,0%, przemysł i logistyka: 18,7%, handel: 18,6%, inne (m.in. hotele): 12,7%, łączna wartość inwestycji: ok. 7,8 mld euro

- 2020 rok - biura: 37,2%, przemysł i logistyka: 48,4%, handel: 12,5%, inne (m.in. hotele): 1,8%, łączna wartość inwestycji: ok. 5,4 mld euro

- 2021 rok - biura: 29,9%, przemysł i logistyka: 51,5%, handel: 15,7%, inne (m.in. hotele): 2,9%, łączna wartość inwestycji: ok. 5,7 mld euro

- 2022 rok - biura: 36,7%, przemysł i logistyka: 33,6%, handel: 25,1%, inne (m.in. hotele): 4,5%, łączna wartość inwestycji: ok. 5,8 mld euro

Powyższe informacje dobrze pokazują, jak mocno w czasie pandemii COVID-19 wzrosło znaczenie inwestycji przemysłowych oraz magazynowych (kosztem sektora biurowego, handlowego i hotelowego). W 2022 r. inwestorzy już nieco mniej interesowali się nieruchomościami przemysłowymi i magazynowymi. Do łask wrócił natomiast sektor handlowy. Skutki tej zmiany będziemy niebawem widzieć w danych GUS dotyczących metrażu ukończonych budynków niemieszkalnych.