CORAZ TRUDNIEJ O KREDYT HIPOTECZNY - BANKI ZAOSTRZAJĄ KRYTERIA

Osoby zainteresowane zakupem własnego mieszkania muszą zmierzyć sięz wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest problem wysokich cen nieruchomości. Większość Polaków jest zmuszona do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Jedną z najpopularniejszych opcji jest kredyt hipoteczny. Chociaż popyt na tego typu kredyty nadal pozostaje na wysokim poziomie, banki zdecydowały się zwiększyć wymagania stawiane przed potencjalnymi kredytobiorcami.

Zmiany wprowadzone przez banki

O ile w przeszłości 10-procentowy wkład własny wystarczył w większości banków komercyjnych na zakwalifikowanie się na kredyt hipoteczny, obecna sytuacja wygląda nieco inaczej. W przypadku banku PKO BP potrzeba uzbierać aż 20% wkładu własnego. Z kolei ING Bank Śląsk wymaga od swoich klientów wniesienia ponad 30-procentowego wkładu własnego. W przeciwnym razie nie uzyskamy dofinansowania zakupu nieruchomości. Dokładne zmiany wprowadzone przez poszczególne banki mogą się różnić między sobą. Jednakże wszystkie banki obrały tę samą strategię – podnoszenie wymagań i tym samym ograniczenie liczby udzielanych kredytów.

Od czego zależy wysokość marży?

Zanim zaczniemy przeglądać oferty kredytów hipotecznych, warto bliżej zapoznać się z tą tematyką. Istotne jest przede wszystkim zrozumienie wpływu poziomu LtV na wysokość marży. Wskaźnik ten pokazuje nam stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Większa kwota wkładu własnego przekłada się na niższe oprocentowanie kredytu. Dokładna wysokość oprocentowania i jego stosunku względem poziomi LtV ustalana jest indywidualnie przez każdy bank. Warto więc odwiedzićprzynajmniej kilka różnych placówek, aby uzyskać lepsze rozeznanie w kwestii kosztów związanych z kredytem hipotecznym. Nawet przy niskim wkładzie własnym, niektóre banki oferują nam kilka rozwiązań. Jednym z nich jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia ryzyka wysokiego LtV, aby uzyskać dostęp do kredytu hipotecznego. Tak wygląda sytuacja między innymi w Banku Millenium. Z kolei wysokość marży można obniżyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest jednoczesne posiadanie konta bankowego i karty kredytowej w banku, w którym zabiegamyo udzielenie kredytu. Jeśli na nasze konto wpływa nasze wynagrodzenie, to możemy liczyć nawet na 0,5% zniżki. Posiadanie dodatkowych produktów w banku jest wynagradzane między innymi przez Bank Millenium, czy też BNP Paribas.

ostatni artykuł

Czy marża wyznaczana przez bank to jedyny czynnik wpływający na oprocentowanie kredytów hipotecznych?

Podczas ustalania poziomu oprocentowania kredytu, banki uwzględniają nie tylko marżę, ale również wysokość stawki WIBOR oraz metodę jej naliczania. Osoby zainteresowane finansowaniem z banku powinny więc zainteresować się wysokością stawek WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. To, która z nich jest istotna w naszym przypadku, zależy tylko i wyłącznie od sposobu wyliczania stopy oprocentowania wybranego przez dany bank. Chociaż większość banków stara się zniechęci ludzi do zaciagnia kredytu hipotecznego, nadal prowadzone są liczne kampanie promocyjne. Jednakże nawet banki zainteresowane przyciągnięciem nowych klientów, stawiają przed nimi o wiele surowsze wymagania niż w przeszłości. Dopiero po ich spełnieniu można wziąć udział w akcjach promocyjnych.