Podatek od firmowych nieruchomości wzrósł po raz kolejny

Początek 2021 r. przyniósł kolejny wzrost podatku od nieruchomości. Sprawdzamy, jaki wpływ taka zmiana może mieć na finanse przedsiębiorstw.

Posiadacze nieruchomości mogli się już przyzwyczaić do corocznych wzrostów podatku naliczanego za 1 mkw. gruntów i budynków. Stawki wspomnianego podatku są powiązane z poziomem inflacji. Właśnie dlatego tylko w czasach deflacji właściciele nieruchomości nie odczuwali ich wzrostu. Osoby znające poziom inflacji z pierwszej połowy 2020 roku, mogą przypuszczać, że tegoroczna podwyżka stawek podatku od nieruchomości niestety będzie dość duża. Rządowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek podatkowych za 1 mkw. niestety potwierdza takie przypuszczenia. Dla wielu osób prywatnych, kolejna podwyżka jednostkowej stawki podatkowej może nie mieć żadnego znaczenia. Właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw., zapłaci bowiem tylko 2 zł więcej w skali roku (bez uwzględnienia udziału w nieruchomości wspólnej). Wzrost stawek podatkowych będzie stanowił większy problem dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Postanowiliśmy sprawdzić, o ile więcej tacy przedsiębiorcy będą musieli zapłacić fiskusowi.

Dla przedsiębiorstw 1 zł/mkw. może mieć znaczenie

W pierwszej kolejności, warto oczywiście przypomnieć, że stawki podatkowe za 1 mkw. nieruchomości, które są podawane w rządowym rozporządzeniu nie obligują gmin do ustalania właśnie takiego maksymalnego poziomu obciążeń. Wiele samorządów z uwagi na trudną sytuację budżetową, będzie jednak chciało w 2021 r. zainkasować maksymalną stawkę za 1 mkw. nieruchomości firmowej. Mowa o następujących kwotach:

- 0,99 zł za 1 mkw. gruntu wykorzystywanego do działalności gospodarczej (wzrost z 0,95 zł/mkw.)

- 24,84 zł za 1 mkw. budynku firmowego lub jego części (wzrost z 23,90 zł/mkw.)

Zmiany wynoszące odpowiednio 4 grosze oraz 94 grosze za 1 mkw. będą miały znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorstw posiadających stosunkowo duże nieruchomości względem skali działalności, a także dla firm mocno dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Przykładowe przedsiębiorstwo posiadające budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 900 mkw. i działkę liczącą 1000 mkw., w 2021 r. zapłaci 886 zł więcej (23 346 zł zamiast 22 460 zł). Ten wynik można pomniejszyć o procentową stawkę płaconego podatku PIT lub CIT.

Stawki podatkowe dla firm rosły szybciej niż inflacja

Powyższe wyniki wskazują, że większym problemem niż sama tegoroczna podwyżka stawki podatkowej od budynków, wydaje się jej ogólnie wysoki poziom. Warto przypomnieć, że stawka za 1 mkw. budynku firmowego jest prawie 30 razy wyższa niż w przypadku bloku. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że w ujęciu długookresowym stawki podatkowe dotyczące firm rosły szybciej niż inflacja. Wynikało to ze zmiennego sposobu aktualizacji takich stawek. Przykładowo w 2001 r. stawki podatkowe wynosiły odpowiednio:

- 0,56 zł za 1 mkw. gruntu używanego do działalności gospodarczej

- 15,86 zł za 1 mkw. budynku firmowego lub jego części

Jak nietrudno obliczyć, stawka podatkowa wzrosła o 57% w przypadku budynków oraz o 77% przy uwzględnieniu gruntów firmowych. Tymczasem skumulowana inflacja za okres od stycznia 2002 r. do grudnia 2020 r. wedle danych Ministerstwa Finansów wyniosła 42%. Co ciekawe, podobna rozbieżność jest widoczna również w przypadku stawek dotyczących nieruchomości prywatnych.

Tarcza antykryzysowa 6.0 zapewnia firmom pomoc?

Kolejne wzrosty stawek podatkowych dotyczących nieruchomości użytkowanych przez firmy, na pewno byłyby mniej odczuwalne w czasach lepszej koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że uchwalona niedawno przez Parlament tzw. tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadza pewne preferencje dla przedsiębiorstw. Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255).

Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym, rada gminy poprzez uchwałę będzie mogła wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości firmowych za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Co więcej, ustawa z 9 grudnia 2020 r. daje gminom możliwość odraczania rat podatku od nieruchomości za wybrane miesiące (I - VI 2021 r.). Firmy będą musiały zapłacić takie miesięczne raty nie później niż do końca bieżącego roku. Co ważne, analizowane przepisy nie zmuszają gmin do wprowadzenia preferencji dla firm. Dodatkowo zwolnienia i odroczenia dotyczące podatku od firmowych nieruchomości mogą obejmować wyłącznie przedsiębiorstwa dotknięte przez epidemię COVID-19.