Podatek od nieruchomości w 2021 roku - firmy zapłacą mniej?

Przedsiębiorcy zapłacą mniejszy podatek w 2021 roku?

Bieżący rok też będzie trudny dla właścicieli firm. Warto zatem sprawdzić, czy przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi dotyczące podatku od nieruchomości.

Ostatni kwartał minionego roku nie przyniósł wyczekiwanego końca pandemii koronawirusa. Co więcej, pierwsze tygodnie 2021 roku również nie wskazują na możliwość szybkiego zakończenia stanu epidemii. Można zatem przypuszczać, że bieżący rok znów będzie bardzo trudny dla przedsiębiorców. Chodzi nie tylko o firmy z branży gastronomicznej oraz turystycznej, które jako pierwsze odczuły negatywny wpływ pandemii. Bardzo wielu innych przedsiębiorców posiadających nieruchomości również musi się mierzyć z gorszą sytuacją finansową. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy w bieżącym roku firmy mogą liczyć na jakieś preferencje związane z podatkiem od nieruchomości. Na uwagę zasługuje też kwestia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Rząd daje gminom wolną rękę w kwestii zwolnień

Niektóre osoby mogą pamiętać, że tak zwana tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła możliwość zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za część 2020 r. Innym rozwiązaniem było przedłużenie terminu płatności rat wspomnianego podatku z kwietnia, maja oraz czerwca 2020 r. (nie później niż do 30 września 2020 r.). Te preferencje stosowano pod warunkiem, że rada gminy podjęła odpowiednią uchwałę. Podobna zasada dotyczyła m.in. pomniejszenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

Analiza tarczy antykryzysowej 6.0 wskazuje, że w bieżącym roku rząd postanowił zastosować identyczne rozwiązanie. Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) informuje, że gminy mogą:

- wprowadzić zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości firmowych dotyczącego wybranych miesięcy pierwszego półrocza 2021 r.

- zadecydować o odroczeniu rat podatku od nieruchomości za wybrane miesiące (styczeń - czerwiec 2021 r.), ale nie później niż do końca grudnia tego samego roku

Dodatkowo starsze przepisy przewidują też możliwość odpowiedniego pomniejszenia tegorocznej opłaty za użytkowanie wieczyste należnej Skarbowi Państwa, jeżeli przedsiębiorca pomimo odpowiedniego uprawnienia nie skorzystał ze zniżki w minionym roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że regulacje dotyczące bieżącego roku nie dają już możliwości uchwalenia przez samorządy zwolnień dotyczących opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do gminy, powiatu i województwa. Samorządy nie mogą też zadecydować o czasowym niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy, a także opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie.

Preferencje wprowadził między innymi Wrocław

Kondycja finansowa samorządów w czasie pandemii zwykle jest kiepska na skutek spadku wpływów podatkowych i dodatkowych kosztów związanych na przykład z opieką medyczną oraz bezpieczeństwem sanitarnym. Już wcześniej stanem samorządowych finansów zachwiała obniżka podatku PIT dla większości osób (z 18% do 17%). Tym niemniej wiadomo, że spora część samorządów jednak zdecydowała się na wprowadzenie finansowych preferencji dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii.

Po sprawdzeniu informacji aktualnie dostępnych w Internecie można stwierdzić, że o preferencjach podatkowych dla firm zadecydował między innymi Wrocław. W Stolicy Dolnego Śląska przedsiębiorcy, którzy ucierpieli finansowo na skutek COVID-19 nie zapłacą podatku od nieruchomości za pierwszą połowę bieżącego roku. Jeżeli natomiast chodzi o firmy z Torunia, to przewidziano dla nich zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczące marca, kwietnia, maja oraz czerwca 2021 roku. Warto jednak podkreślić, że na taką preferencję mogą liczyć tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność figurującą pod jednym z 14 kodów PKD.

Przykład Torunia potwierdza, że samorządy mają swobodę ustalania zasad zwolnień i mogą w ten sposób wspierać firmy, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii (np. właścicieli restauracji). Jelenia Góra jest innym przykładem miasta, które zdecydowało się podatkowo pomóc jedynie wybranym przedsiębiorcom.