Z marką BUZIL bezpiecznie przez czas koronawirusa

W dobie epidemii zauważamy tendencję zintensyfikowania procedur i procesów dezynfekcji na różnych obiektach. Jest to oczywiście postawa uzasadniona przy założeniu, że stosowane środki biobójcze są zarejestrowane przez właściwy urząd i zbudowane na bazie odpowiednich substancji czynnych w wymaganym stężeniu.

Najpopularniejsze substancje czynne o właściwościach biobójczych to:

- alkohole (np. etanol, izo-propanol)

- aldehydy

- związki utleniające (aktywny tlen lub chlor)

- czwartorzędowe związki amonowe (QAV)

Z punktu widzenia możliwości powstawania szkód na czyszczonym materialne oraz z przyczyn ekonomicznych niezbędna jest też wiedza jaka substancja czynna zalecana jest do danej powierzchni. Nie zawsze wybór tak popularnej dezynfekcji alkoholowej jest odpowiedni, ponieważ:

  • -Etanol zawarty w środkach dezynfekcyjnych niszczy niektóre powierzchnie powodując trwałą szkodę (podłogi drewniane, szkło akrylowe, tworzywa sztuczne, skóra i wyroby skóropodobne itp.)

  • -Środek biobójczy na alkoholu nie może być rozcieńczany, więc jego zużycie jest większe niż w przypadku koncentratów

  • -Nie wolno go rozcieńczać, bo spada jego siła dezynfekcji

  • -Ma intensywny zapach

  • -Działa drażniąco na skórę

  • buzil chłopak

Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę mając na celu przeprowadzenie skutecznego procesu dezynfekcji jest czas działania danego preparatu, czyli czas kontaktu z mytą powierzchnią niezbędny do zupełnego zwalczenia wirusów, bakterii, grzybów, czy też innych drobnoustrojów. Informacje te powinny być zawarte w karcie produktu.

Polecamy profesjonalne środki dezynfekcyjne marki Buzil. Więcej na stronie https://www.buzil.pl/wybrac.html?L=4&id=144&tx_solr%5Bq%5D=budenat

Zaskakującą praktyką w czasie trwającej epidemii jest także przeprowadzanie procesu dezynfekcji bez uprzedniego mycia zabrudzonych powierzchni.

Przypominamy, że takie postępowanie jest bezcelowe. Powierzchnie powinny być bezwzględnie myte przed dezynfekcją. Dezynfekcja brudnych powierzchni nie jest skuteczna!

Tutaj podobnie jak w przypadku higieny dłoni: lepiej dokładnie je umyć niż tylko zdezynfekować bez uprzedniego mycia.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest zależny od organizmu ludzkiego i warunków chemiczno-fizycznych panujących w nim (temperatura  36°C – 37 °C, umiarkowane pH, brak wysoce emulgujących substancji) dla jego rozmnażania.

Poza organizmem ludzkim, ma tylko ograniczoną żywotność i jest zabijany przez różne substancje chemiczne w bardzo krótkim czasie.

Substancje te obejmują na przykład środki powierzchniowo czynne, kwasy, zasady i alkohol, ponieważ są one zawarte indywidualnie lub w połączeniu z innymi komponentami w większości naszych produktów.

W oparciu o fachową wiedzę uznanych instytucji specjalistycznych i własne badania laboratoryjne*, wybraliśmy szereg produktów, które charakteryzują się szczególną skutecznością dzięki kombinacji powyższych substancji.

Dzięki ich zastosowaniu zgodnie z rekomendacją producenta wymienioną w tabeli, można osiągnąć wysoki poziom higieny w obszarach, które są często odwiedzane głównie przez zdrową populację,  nawet bez dodatkowej dezynfekcji.

W połączeniu ze znanymi środkami zapobiegawczymi (redukcja kontaktów, etykieta kaszlenia i kichania itp.) poziom ten jest wystarczający, zgodnie z odpowiednimi opiniami ekspertów*,  aby przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ponadto można zwiększyć bezpieczeństwo skracając przerwy między myciami, czyli po prostu zwiększając częstotliwość czyszczenia powierzchni w danym obiekcie.

Używając zalecanych produktów można przyczynić się również do tego, że w ekstremalnych warunkach trudno dostępne środki dezynfekujące będą nadal dostępne dla systemu opieki zdrowotnej - czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne.  

Po czyszczeniu należy upewnić się, że mopy, ściereczki z mikrofibry itp.   prane są w temperaturze nie mniejszej niż 60 st. W takiej temperaturze koronawirus nie przetrwa i zapobiega się roznoszeniu zarazków.

* Szczegółowe dowody i wyniki badań mogą być przedłożone na życzenie.

Zastosowanie

Produkt

Uwagi dotyczące aplikacji

Ręce

G 800 Rinax Soft

P 317 Planta Lotion

20 sekund dokładnego mycia

Sanitariaty

G 461 Buz Contracalc

Stosować zgodnie z kartą techniczną przy maksymalnym stężeniu

Podłogi

G 240 Buz Soap

Stosować zgodnie z kartą techniczną przy maksymalnym stężeniu

Powierzchnie

G 515 Reso Clean

Stosować zgodnie z kartą techniczną przy maksymalnym stężeniu

Kuchnia/przetwórstwo spożywcze

G440 Perfekt

Stosować zgodnie z kartą techniczną przy maksymalnym stężeniu

Uwaga: Zamiast powyższego możliwy jest również alternatywny wybór produktów - skontaktuj się z nami!

Buzil Logo 3D Office RGB 100 Buzil Polska Sp. z o. o.