Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Zmieniły się zasady związane z określaniem sposobu zarządzania taką wspólnotą. Wpływ na to ma między innymi liczba lokali wchodzących w skład danej wspólnoty.

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki pracownika w związku z COVID-19

Polska, tak jak cały świat, zmaga się z pandemią koronawirusa. Wielu pracowników zostało odesłanych do domu i muszą wykonywać pracę zdalną. Jak wyglądają obowiązki pracownika w związku z COVID-19?

Czytaj więcej

Pracownicy zagraniczni zasady zatrudniania

Przed zatrudnieniem obcokrajowca warto upewnić się, jakiego kraju obywatelstwo posiada. Ustalenie tego faktu będzie niezbędne do podjęcia kolejnych kroków w związku z uzyskiwaniem ewentualnych zezwoleń. Obywatel Unii Europejskiej jest w tym miejscu uprzywilejowany, ponieważ prawo unijne zapewnia m.in. swobodny przepływ osób. Obywatele pozostałych państw nie są jednak traktowani na jednakowych zasadach, co jest zależne od umów podpisanych przez Polskę z innymi krajami.

Czytaj więcej

Strona 1 z 2