Mieszkańcy bloków dłużej poczekają na remonty?

Remonty we wspólnotach będą opóźnione?

Wzrosty cen materiałów budowlanych dotyczą nie tylko osób budujących domy i deweloperów. Problem mają także wspólnoty oraz spółdzielnie.

Czytaj więcej

Kto mało płaci, dwa razy płaci

Niska cena samych produktów do utrzymania czystości i dezynfekcji niekoniecznie oznacza, że cały proces utrzymania higieny okaże się efektywny kosztowo. Receptą na poprawę efektywności kosztowej jest podniesienie wydajności sprzątania i dezynfekcji z pomocą profesjonalnych preparatów, poprawa wiedzy personelu sprzątającego oraz stały monitoring czystości – elementy, które tworzą komplementarny system higieny.

Czytaj więcej

ASPEKTY PRAWNE MONITORINGU OSIEDLA WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

W zakresie „Monitoringu” podstawowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce są :

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1), czyli tzw. RODO;

- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Czytaj więcej

Ewidencja CEEB to nowe obowiązki dla zarządcy?

Ogrzewanie w budynku komercyjnym też trzeba zgłosić?

Niedawno została uruchomiona centralna ewidencja emisyjności budynków. Wyjaśniamy, czy są z nią związane obowiązki dla zarządców budynków komercyjnych.

Czytaj więcej